top of page
IMG_8645.JPG

VOEDSELPARK

AMSTERDAM

Lutkemeer 

agro-ecologisch landschapspark
 

Video

Voedselpark
Amsterdam

ONZE OPROEP

Aan de westrand van Amsterdam ligt een unieke kans: de Lutkemeerpolder, 43 hectare. Nu nog bestemd als bedrijventerrein, maar een gebied met grote ecologische waarde, als het ontwikkeld wordt tot agro-ecologisch landschapspark. Voedselpark Amsterdam is een oproep aan de gemeente om deze kans te verzilveren

MISSIE & VISIE

Wij zijn een groeiende groep personen en organisaties die graag een omslag in denken en handelen ziet. Die stad en platteland willen verbinden. Van belang voor klimaat, wateropvang, betrekken van de jeugd bij voedsel en verbinding van culturen tot de hoognodige stimulans voor de biodiversiteit. Ruim achtduizend mensen tekenden de oproep de Lutkemeer opnieuw te bestemmen tot landbouwgrond.

Met dit plan Voedselpark willen we laten zien hoe dat kan en welke enorme waarde dat voor de stad en onze toekomst heeft.

IMG_20180609_181055774.jpg
Lancering
Missie

Kick-off Voedselpark ambassadeursnetwerk

Op 9 september is in het Van Eesterenmuseum het plan Voedelpark Lutkemeer gelanceerd. Via onderstaande video kan de bijeenkomst worden teruggekeken.

Lancering Biopolder
Video afspelen

Voedselpark

  • Facebook Social Icon
  • Vimeo Social Icon
  • tjilpen
  • Instagram Social Icon

Download hier plan Voedselpark Lutkemeer

Plan Biopolder
Voedselpark

Voedselpark 
VOOR DE GEMEENSCHAP, DE BODEM EN BIODIVERSITEIT

WORD AMBASSADEUR!

Word ook ambassadeur van Voedselpark Lutkemeer. De komende tijd trekken we stad in. Op zoek naar input, samenwerking en politieke steun.

Gemeenschap
Doe mee
Over ons

OVER ONS

Wij zijn een groeiende groep personen en organisaties die graag een omslag in denken en handelen ziet. Die stad en platteland willen verbinden, die stimuleren van gezond lokaal voedsel zien als belangrijk op vele vlakken. Van belang voor klimaat, wateropvang, betrekken van de jeugd bij voedsel, verbinding van culturen tot de hoognodige  stimulans voor de biodiversiteit. Ruim 8000 mensen tekenden de oproep de Lutkemeer opnieuw te bestemmen tot  landbouwgrond. Met dit plan willen we laten zien hoe dat kan en welke enorme waarde dat voor de stad en onze toekomst heeft.

Initiatiefnemers voor het plan Voedselpark Lutkemeer

 

Stichting Grond van Bestaan 

innoveert op het gebied van grondeigendom door samen met lokale  gemeenschappen te komen lokale Community Land Trusts. Grond van Bestaan neemt gronden voor de eeuwigheid duurzaam in beheer namens gemeenschappen en zal nooit meer tot verkoop overgaan.
 

​​Bodem Anders

zet zich in voor een gezonde bodem waar een duurzaam en eerlijk landbouwsysteem plaats vindt.
 

Food Council MRA

zet zich in voor duurzame en gezonde voeding en de beschikbaarheid ervan voor rijk en arm. Het biedt een ontmoetingsplek voor burgerinitiatieven, ondernemers en overheden.

Toekomstboeren

brengt duurzame en maatschappelijk verantwoorde landbouw en voedselproductie dichterbij en behartigt de belangen van agro-ecologische (startende) boeren.

Behoud Lutkemeer

is een platform dat zich inzet voor behoud van de Lutkemeerpolder als groene vruchtbare polder voor de stad Amsterdam.

Slow Food Amsterdam

 Slow Food is een wereldwijde voedselbeweging die zich inzet voor een good, clean en fair voedselsysteem.

Iedereen heeft recht op goed voedsel; duurzaam geproduceerd tegen een eerlijke prijs. Slow food brengt  mensen uit de hele voedselketen samen: boeren, tuinders, chefs, vissers, wetenschappers, ondernemers en consumenten. Samen pakken we belangrijke voedselvraagstukken 

Waar zitten we