top of page
IMG_8645.JPG

VOEDSELPARK

AMSTERDAM

Lutkemeer 

agro-ecologisch landschapspark
 

Video

Voedselpark
Amsterdam

Graphic separation element

ONZE OPROEP

Aan de westrand van Amsterdam ligt een unieke kans: de Lutkemeerpolder, 43 hectare. Nu nog bestemd als bedrijventerrein, maar een gebied met grote ecologische waarde, als het ontwikkeld wordt tot agro-ecologisch landschapspark. Voedselpark Amsterdam is een oproep aan de gemeente om deze kans te verzilveren

MISSIE & VISIE

Wij zijn een groeiende groep personen en organisaties die graag een omslag in denken en handelen ziet. Die stad en platteland willen verbinden. Van belang voor klimaat, wateropvang, betrekken van de jeugd bij voedsel en verbinding van culturen tot de hoognodige stimulans voor de biodiversiteit. Ruim achtduizend mensen tekenden de oproep de Lutkemeer opnieuw te bestemmen tot landbouwgrond.

Met dit plan Voedselpark willen we laten zien hoe dat kan en welke enorme waarde dat voor de stad en onze toekomst heeft.

IMG_20180609_181055774.jpg
Lancering
Missie

Kick-off Voedselpark ambassadeursnetwerk

Op 9 september is in het Van Eesterenmuseum het plan Voedelpark Lutkemeer gelanceerd. Via onderstaande video kan de bijeenkomst worden teruggekeken.

Lancering Biopolder
Video afspelen

Voedselpark

  • Facebook Social Icon
  • Vimeo Social Icon
  • tjilpen
  • Instagram Social Icon

Download hier plan Voedselpark Lutkemeer

Plan Biopolder
Voedselpark
Graphic arrow element
Graphic arrow element

Voedselpark 
VOOR DE GEMEENSCHAP, DE BODEM EN BIODIVERSITEIT