top of page
Image by Hugo Delauney

conferentie

DoelstellinG

KIM is een conferentie dat als doel heeft de regionale ontwikkelingen op het gebied van bodem op de agenda te krijgen van ondenemers, burgers en beleidsmakers. Uitwisselingen van ideeën, wensen, behoeften en ervaringen zijn van belang om elkaar scherp te houden, maar vooral om te kijken wat samen moet en samen kan. 

Exacte data en locatie wordt nog bekend gemaakt. We zijn in gesprek daarvoor met de Groene Afslag in Laren en Pakhuis de Zwijger in Amsterdam en de Mansholt Campus op de Eemlandhoeve. 

bottom of page